Sketch

เวลาก็ไม่ค่อยจะมี ดันเลือกเล่นท่ายาก
 

เสร็จไม่ทันสงกรานต์นี้แหงเลย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวลา เสื้อผ้า หน้า ผม เปียกปอนมันเป็นยังไง

เหล่าซอมบี้มือขาวจะเผากันท่าไหนให้ดูโหดหื่นกำลังดี

แล้วไหนจะต้องแสงสีบรรยากาศหน้าร้อนให้มันดูร้อนสุดๆอีก

โจทย์ยากทั้งน้านนนนนน